pondelok, 24 januára, 2022

Marxistická filozofia – KARL MARX

Posledné články

Marxistická filozofia formovala naše dejiny už za čias socializmus…

Marxistická filozofia
Marxistická filozofia

Dosť často v správach a médiach počúvam politikov a akademikov hovoriť o Marxizme a iných dosť popletených a zložitých pojmov.
Najčastejšie o tejto téme v Slovenskej politike hovorí Ľuboš Blaha (Smer-SD 40r. politológ, filozof) a to zväčša kladne.

Ale čo je v skutočnosti Marxizmus?

Ide o akýsi mix teórie Karla Maxa ktorý je filozofický, ekonomický a politický smer čiže smerovanie spoločnosti. Ide o zmenu slov na činy čiže premena reálnych pomerov v spoločnosti.
Marxizmus ako taký nieje len teória ale je to akési oslobodenie človeka ako osoby v širšom zmysle od spoločenských starostí, útlaku ale najme rozvíjať jeho prednosti a schopnosti. Ide najme sociálne myslenie, ktoré ovplyvnilo a formovalo naše dejiny v 19. storočí a cele 20 storočie.

V skutočnosti ide o socializmus a mierny komunizmus. Beztriedna spoločnosť kde si je každý „úplne rovný“.
Marxizmus v jeho úplne a rannej forme sa začal meniť a deliť. Rozdelil sa na dve halvne prúdy pričom jeho podstata a jadro sa nezmenilo. Išlo najme o klasický a sociálno demokratický.

  • Klasický čiže Marxov a Engelsov marxizmus pokračoval takzvane nezmenení a to u revolucionárov Lenina a Stalina.
  • Sociálno demokratický v ktorom sa našli osoby ako Karl Kautský a Eduard Bernstein.

V 20. storočí sa marxizmus v západnej európe často menil a formoval do iných poňatí no stále je to filozofická teória. A hlavne kvôli týmto zmenám v západnej europe dnes mu hovoríme o neomarxizmus. Ako o filozofickom smerovaní jednotlivca. Čo v podstate bolo aj na východe. Podstata sa nezmenila len názov samozrejme v tých dobách.

 

Kto zaviedol Marxizmus?

To je častý a klamlivý pojem. Marxizmus nebol zavedený, totiž ak by aj bol vo svojej úplne forme a jadre zavedený tak by musel byť zavedený jeho tvorcom Karlom Marxom. Avšak tento pán už dávno nežije.
Malie sme tu ako ZSSR a Česko-Slovensko klasický smer Marxizmu vo forme socializmu. Toto boli počiatky uplatnenia marxizmu.

Ak sa teda pýtame kto bol tvorcom Marxizmu tak jednoznačná odpoveď je Karl Marx ako som vyššie uviedol.

Kto je Karl Marx?

Karl Marx - marxistická filozofia
Karl Marx – marxistická filozofia

Jeho celé meno je Karl Heinrich Marx (*5. mája 1818, Trer, Nemecký spolok (dnešné Nemecko) – zomrel 14. marca 1883 v Londýne.

Ako každý jeho prívrženec aj Karl Marx bol filozóf, ale taktiež aj ekonóm, historik a novinár. Ktorý sa snažil aplikovať marxizmus ako ideológiu. Spoločne so svojím kamarátom Friedrichom Englesom vytvoril súbor ekonomických zákonov ktoré by smerovali k  nastoleniu komunistickej spoločnosti. A to najme aby vyriešil podľa jeho slov „verejný konflik“ a zaviedol tak známy pojem zrušenie súkromného vlastníctva a spoločenských tried.
Tieto názory a jeho vlastné postoje sa stali populárne najme u ľavicových strán a voličov.
Taktiež aj dnes je tomu tak u našej ľavicovej politiky. Skalným zástancom marxizmu je Ľuboš Blaha (40r. Smer-SD).

 

Čo ovplyvnila táto teória?

stalin lenin - marxisticka filozofia
Stalin Lenin – marxistická filozofia

Marxizmus ako ideoológia formovala naše dejiny v 19. storočí. A to najme uplatnením vo východnom bloku.
Ako prvý aplikoval marxizmus Vladimir Iľjič Lenin ( Влади́мир Ильи́ч Ле́нин) sovietský revolucionár a štátnik ruského pôvodu. Bol tvorcom socializmu a kominizmu (moderného) – bolševizmu.

Marxistická filozofia

socializmus - marxisticka filozofia
Socializmus – marxistická filozofia

 

V marxizme ako takom pokračoval aj jeho nástupca Stalin ( Иосиф Виссарионович Сталин, menom- იოსებ ჯუღაშვილი – Josif Džugašvili. Títo dvaja páni formovali východný blok za pomoci Marxizmu. Avšak tiraniu týchto vodcov nebol súčasť marxistickej ideológie.
Moderný a takzvané „ukľudnený“ marxizmus taký ak sa prezentuje zažili aj naši otcovia. takzvanú „rovnosť spoločenskej triedy“ ako celku a jednoty.

 

Predstavitelia Marxizmu u nás?

Marxizmus našiel uplatnenie aj v bývalom Česko-Slovensku ako aj v terajšej Slovenskej republike. U nás bol skôr marxizmus formou socializmu a leninizmu za čas Česko-Slovenska dnes je to len takzvaná teória. Ono stále sa jedná o teóriu v filozofickej úrovni. Avšak stále sú a boli formy ako ju aplikovať na prelátov vo forme socializmus.

U náš toto smerovanie prezentovali najme:

Vladimír Brožík – marxistická filozofia

vladimir brozik - marxisticka filozofia
Vladimír Brožík – marxistická filozofia

Prof. Vladimír Brožík DrSc. (* 3. december 1930, Přešín – † 9. júl 2008, Myjava) bol to najme Slovenský filozof, axiológ (teória hodnôt a hodnotenia) ale taktiež aj estetik a pedagóg na vysokej škole.

Jeho cesta k marxizmu ho priviedla k axiológii a neskôr až k tradičnej filozófii ľudskej činnosti. Na hodnotách marxizmu a filozófii publikoval rôzne diela od „Človek a krásno – 1966 cez dielo Marxistická teória hodnotenia (tu je vidieť aplikovanie marxizmu a axiológie) až napokon na jeho posledné dielo z roku 2000 z názvom hodnotové orientácie.

Celkovo publikoval trinásť diel, ktoré boli zväčša zamerané na filozófiu Marxizmu (marxistická filozofia).

Dá sa povedať že formoval slovenský Marxizmus vo svojich publikáciách svojím úsudkom a v určitých témach aj nadhľadom. (Vladimír Boržík – marxistická filozofia)

Igor Hrušovský

igor hrusovsky - marxisticka filozofia
Igor Hrušovský – marxistická filozofia

Ďalší z mnohých dejateľov marxistickej teórie na Slovensku.
prof. PhDr. Igor Hrušovský, DrSc. (* 14. apríl 1907, Bánovce nad Bebravou – † 18. júl 1978, Bratislava).
Taktiež ako takmer u všetkých sa jednalo o filozofa a bol taktiež aj redaktor Antológie (výber literárnych diel alebo hudobných diel viacerých autorov na objasnenie nejakej témy) a to z diel filozofov. taktiež bol bývalým profesorom na Univerzite Komenského.

Igor Hrušovský pristupoval k zjednodušenej forme marxizmus ( v tej dobe). Avšak táto zjednodušená filozófia marxizmus viedla k nedogmatickým témam a prístupom a to ku kultúre a umeniu.
Čo je ale veľmi dôležité že Igor Hrušovský bol najvýznamnejší predstaviteľ „bratislavskej filozófie“ v čom nadväzoval na marxizmu ale aj na štrukturalizmus.
Tak isto aj tento Slovenský filozóf mal mnohé publikácie. Medzi jeho najznámejšie patrili: Teória vedy, Engles ako Filozof a Problémy filozófie (Igor Hrušovský – marxistická filozofia).

Miroslav Kusý

mroslav kusy marxisticka filozofia
Miroslav Kusý – marxistická filozofia

Pre mňa asi najznámejší podporovateľ marxizmu na Slovensku.
Prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc. (* 1. december 1931, Bratislava) filozof, marxista a profesor.

Každý z týchto marxistov bol filozof (čo je pochopiteľné na to že marxizmus je filozófia) ale taktiež aj profesor. No tento profesor je niečím zaujímavý.
A to tým že sa stal členom Charty 77 (február.1997) a to ako tretí slovenský signatár a to zo zameraním aby Česko-Slovenská vláda dodržiavala ľudské práva.

Často ho kontrolovala štátna bezpečnosť a taktiež bol zadržaní a sledovaný pod označením „RENEGÁT“.
No to nebola len jedna zaujímavosť okolo tohto marxistu. Pripojil sa ku spisovateľom Edice Petlice a Edice Expedice. Edice Expedice bola pod Václavom Havlom (Miroslav Kusý – marxistická filozofia).

Miroslav Kusý vyškolil Andreja Danka..

 


Zdroj: http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fvh/hrusovsky_i.html, https://sk.wikipedia.org/wiki/Igor_Hrušovský, https://sk.wikipedia.org/wiki/Vladimír_Brožík,

Foto: http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fvh/hrusovsky_i.html, https://sk.wikipedia.org/wiki/Igor_Hrušovský, https://sk.wikipedia.org/wiki/Vladimír_Brožík, https://kosice.korzar.sme.sk/c/6022111/jednym-z-umelcov-ktori-v-ramci-mesiaca-autorskeho-citania-zavitali-do-kosic-bol-aj-miroslav-kusy.html, https://www.deviantart.com/thesuperqueer/art/Stalin-and-Lenin-217800022, https://historia-europa.ep.eu/en/node/328, http://michelonfray.com/interventions-hebdomadaires/treve-de-marx?mode=video

  Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Picus Capital. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Picus Capital nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Viac článkov

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Posledné články